VÝUČBA

Študenti si môžu vybrať z rôznych foriem výučby

MINISKUPINY

štandardné a konverzačné kurzy počet poslucháčov v miniskupine : 4 až 5 určené pre dospelých a mládež od 15 rokov úrovne začiatočníci až pokročilí, konverzačné od úrovne intermediate polointenzívne : 2/3 x týždenne po 2 vyučovacie hodiny (spolu 48 vyuč. hodín / kurz) intenzívne : 5 x týždenne po 2 vyučovacie hodiny (spolu 48 vyuč. hodín / kurz)

INDIVIDUÁLNA VÝUČBA

flexibilne dohodovaná intenzita i obsah dĺžka štúdia : minimálne 10 vyučovacích hodín a viac podľa požiadaviek začatie výučby kedykoľvek počas školského roku všetky vekové kategórie a jazykové úrovne

FIREMNÁ VÝUČBA

vypracovanie študijných plánov na základe potrieb firmy lektor dochádza vyučovať do firmy, možnosť štúdia taktiež v našej učebni čas výučby si zvolí firma vstupný písomný test a ústny pohovor na zistenie úrovne zdarma kontrola dochádzky a pravidelné testovanie pokroku študentov cena závisí od typu kurzu, počtu účastníkov, intenzity, miesta výučby.

BUSINESS ANGLIČTINA

Patríte k ľuďom, ktorí už nepotrebujú zdokonaľovať svoje schopnosti v oblasti všeobecnej angličtiny, ale potrebujú ju využívať v oblasti obchodu, pri telefonovaní, poradách, alebo pri komunikácii so zahraničnými klientmi? Alebo s angličtinou len začínate, ale už teraz viete, že ju využijete najmä v biznis sfére? Potom je kurz obchodnej angličtiny pre Vás tým pravým.

KURZY PRE TEENAGEROV

Motivujúce učebnice a ostatné študijné materiály špeciálne určené pre túto vekovú kategóriu, zohľadnenie záujmov a potrieb študentov

SLOVENČINA PRE CUDZINCOV

skupinové kurzy aj individuálne hodiny s kvalifikovanou lektorkou slovenčiny, pre študentov, ktorí hovoria po anglicky, po francúzsky, po ukrajinsky / po rusky v prípade individuálnych hodín si rozsah vyučovacích hodín a vyučovací čas stanoví klient sám

SLOVAK FOR FOREIGNERS

group courses or individual lessons with a qualified Slovak teacher, for students who speak English, French, Ukrainian / Russian the extent and the time of individual lessons is defined by the customer him-/herself

DETSKÁ JAZYKOVÁ ŠKOLA

pod vedením kvalifikovanej lektorky s učiteľským kurzom a praxou vo Veľkej Británii, ktorá má výborný vzťah k práci s deťmi v malých skupinách (maximálne 7 detí) aj individuálne polointenzívne (2 x 45 min. týždenne) a intenzívne (5 x 45 min. týždenne, prípadne podľa záujmu)

Spokojní klienti

Najlepšia odmena je spokojnosť mojich klientov.

Ak Vás spôsob a možnosti výučby zaujali, pozrite si cenovú ponuku