Cenník

 


Cenová ponuka – Detská jazyková škola / anglický a francúzsky jazyk

Počet detí  Cena/vyučovaciu hodinu Cena/kurz Trvanie kurzu
1 16 EUR 384 EUR 3 mesiace pri intenzite 2 x 1 vyuč. h./ týždeň
(24 vyuč. hodín)
2 12 EUR 288 EUR 3 mesiace pri intenzite 2 x 1 vyuč. h./ týždeň
(24 vyuč. hodín)
3 9 EUR 216 EUR 3 mesiace pri intenzite 2 x 1 vyuč. h./ týždeň
(24 vyuč. hodín)
4 8 EUR 192 EUR 3 mesiace pri intenzite 2 x 1 vyuč. h./ týždeň

(24 vyuč. hodín)


Cenová ponuka – kurzy angličtiny a francúzštiny pre dospelých a teenagerov 

Počet osôb  Cena/vyučovaciu hodinu Cena/kurz Trvanie kurzu
1 16 EUR 768 EUR 3 mesiace pri intenzite 2 x 2 vyuč. h./ týždeň
(48 vyuč. hodín)
2 12 EUR 576 EUR 3 mesiace pri intenzite 2 x 2 vyuč. h./ týždeň
(48 vyuč. hodín)
3 9 EUR 432 EUR 3 mesiace pri intenzite 2 x 2 vyuč. h./ týždeň
(48 vyuč. hodín)
4 8 EUR 384 EUR 3 mesiace pri intenzite 2 x 2 vyuč. h./ týždeň
(48 vyuč. hodín)
* Pri individuálnom vyučovaní je možná platba mesačne na základe dohodnutého počtu hodín.