Cenník


Cenová ponuka – Detská jazyková škola / anglický a francúzsky jazyk

Počet detí  Cena/vyučovaciu hodinu Cena/kurz Trvanie kurzu
1 12 EUR 288 EUR 3 mesiace pri intenzite 2 x 1 vyuč. h./ týždeň
(24 vyuč. hodín)
2 8 EUR 192 EUR 3 mesiace pri intenzite 2 x 1 vyuč. h./ týždeň
(24 vyuč. hodín)
3 6,00 EUR 144 EUR 3 mesiace pri intenzite 2 x 1 vyuč. h./ týždeň
(24 vyuč. hodín)
4 5 EUR   120 EUR 3 mesiace pri intenzite 2 x 1 vyuč. h./ týždeň
(24 vyuč. hodín)

Cenová ponuka – kurzy angličtiny a francúzštiny pre dospelých a teenagerov 

Počet osôb  Cena/vyučovaciu hodinu Cena/kurz Trvanie kurzu
1 12 EUR 576 EUR 3 mesiace pri intenzite 2 x 2 vyuč. h./ týždeň
(48 vyuč. hodín)
2 8 EUR 384 EUR 3 mesiace pri intenzite 2 x 2 vyuč. h./ týždeň
(48 vyuč. hodín)
3 6,00 EUR 288 EUR 3 mesiace pri intenzite 2 x 2 vyuč. h./ týždeň
(48 vyuč. hodín)
4 5 EUR 240 EUR 3 mesiace pri intenzite 2 x 2 vyuč. h./ týždeň
(48 vyuč. hodín)
* Pri individuálnom vyučovaní je možná platba mesačne na základe dohodnutého počtu hodín.