Výučba

ANGLIČTINA A FRANCÚZŠTINA – úrovne kurzov

I. stupeň začiatočníci (A1 – A2)
II. stupeň mierne pokročilí (A2 – B1)
III. stupeň stredne pokročilí (B1 – B2)
IV. stupeň pokročilí (B2 – C1)

Forma záverečnej skúšky :

Kurzy v jednotlivých stupňoch sa ukončujú záverečným testom. Po úspešnom absolvovaní záverečného testu získa študent osvedčenie v zmysle Rozhodnutia o vydaní potvrdenia o akreditácii a taktiež oprávnenie navštevovať ďalší, vyšší stupeň kurzu.


jazykove-kurzyŠTÚDIUM V MINISKUPINÁCH 

štandardné a konverzačné kurzy
počet poslucháčov v miniskupine do 4 žiakov
určené pre dospelých a mládež od 15 rokov
úrovne začiatočníci až pokročilí, konverzačné od úrovne intermediate
polointenzívne : 2/3 x týždenne po 2 vyučovacie hodiny (spolu 48 vyuč. hodín / kurz)
intenzívne : 5 x týždenne po 2 vyučovacie hodiny (spolu 48 vyuč. hodín / kurz)


jazykove-kurzyINDIVIDUÁLNA VÝUČBA 

flexibilne dohodovaná intenzita i obsah
dĺžka štúdia : minimálne 10 vyučovacích hodín a viac podľa požiadaviek
začatie výučby kedykoľvek počas školského roku
všetky vekové kategórie a jazykové úrovne


jazykove-kurzyFIREMNÁ VÝUČBA

vypracovanie študijných plánov na základe potrieb firmy
lektor dochádza vyučovať do firmy, možnosť štúdia taktiež v našej učebni
čas výučby si zvolí firma
vstupný písomný test a ústny pohovor na zistenie úrovne zdarma
kontrola dochádzky a pravidelné testovanie pokroku študentov
cena závisí od typu kurzu, počtu účastníkov, intenzity, miesta výučby.

Radi vám vypracujeme cenovú ponuku zohľadňujúcu tieto faktory.


jazykove-kurzyBUSINESS ANGLIČTINA

Patríte k ľuďom, ktorí už nepotrebujú zdokonaľovať svoje schopnosti v oblasti všeobecnej angličtiny, ale potrebujú ju využívať v oblasti obchodu, pri telefonovaní, poradách, alebo pri komunikácii so zahraničnými klientmi? Alebo s angličtinou len začínate, ale už teraz viete, že ju využijete najmä v biznis sfére? Potom je kurz obchodnej angličtiny pre Vás tým pravým.

Kurz Market Leader je určený pre študentov akejkoľvek úrovne, od začiatočníkov (elementary), až po pokročilých (advanced). Učebné pomôcky boli vyvinuté v spolupráci s The Financial Times, jedným z popredných zdrojov aktuálnych informácii zo sveta ekonomiky a obchodu. Články z tohto periodika sú upravené podľa jednotlivých úrovní a didaktických požiadaviek.

Kurz je tematicky členený a zameraný na precvičovanie slovnej zásoby z rôznych oblastí obchodu, ako aj gramatiky a všetkých štyroch jazykových zručností (čítanie, písanie, počúvanie a rozprávanie), pričom dôraz je kladený na komunikáciu v rôznych simulovaných situáciách (míting, vyjednávanie, organizácia, telefonovanie, a pod.) a na riešenie modelových problémov prostredníctvom prípadových štúdií.


jazykove-kurzyKURZY PRE TEENAGEROV

Motivujúce učebnice a ostatné študijné materiály špeciálne určené pre túto vekovú kategóriu, zohľadnenie záujmov a potrieb študentov

 


jazykove-kurzySLOVENČINA PRE CUDZINCOV

skupinové kurzy aj individuálne hodiny
s kvalifikovanou lektorkou slovenčiny, pre študentov, ktorí hovoria po anglicky, po francúzsky, po ukrajinsky / po rusky
v prípade individuálnych hodín si rozsah vyučovacích hodín a vyučovací čas stanoví klient sám


jazykove-kurzySLOVAK FOR FOREIGNERS

group courses or individual lessons
with a qualified Slovak teacher, for students who speak English, French, Ukrainian / Russian
the extent and the time of individual lessons is defined by the customer him-/herself


jazykove-kurzyDETSKÁ JAZYKOVÁ ŠKOLA

pod vedením kvalifikovanej lektorky s učiteľským kurzom a praxou vo Veľkej Británii,
ktorá má výborný vzťah k práci s deťmi
v malých skupinách (maximálne 7 detí) aj individuálne polointenzívne (2 x 45 min. týždenne) a intenzívne (5 x 45 min. týždenne, prípadne podľa záujmu)

Kurz je založený na teórii viacnásobných inteligencií,
čo znamená, že rešpektuje rôzne štýly učenia sa detí a 
vyhovuje deťom s vrodenou:

jazykove-kurzyjazykovou inteligenciou
(deti, ktoré dobre a radi čítajú, píšu, rozprávajú),

logicko-matematickou
(deti, ktoré rady riešia logické úlohy, stimuluje ich práca s číslami, symbolmi a pod.),

hudobnou
(deti so zmyslom pre rytmus, hudbu, s dobrou sluchovou pamäťou, učia sa „z počutia“, rady spievajú, hrajú na hudobný nástroj, často používajú melódiu a rytmus na memorizovanie)

telesne-pohybovou
(deti so vzťahom ku športu a tancu, ktoré sa lepšie učia pohybom a fyzickým „robením vecí“, ako cez čítanie a počúvanie. Viac si pamätajú veci naučené cez telo, ako cez slová.)

vizuálno  priestorovou
(deti s dobrou vizuálnou pamäťou, zmyslom pre orientáciu v priestore, s umeleckými sklonmi)

interpersonálnou
(deti, ktoré efektívne komunikujú s druhými, sú schopné do vysokej miery vcítiť sa do druhých, majú rady spoluprácu v skupine, diskusie, debaty)

intrapersonálnou
(deti so sklonom k introvercii, ktoré rady pracujú samostatne)

Metóda vyučovania je tvorivá, zábavná a zároveň systematická. Jej súčasťou sú hry, súťaže, pesničky, básničky, obrázky, pohybové a výtvarné aktivity, akčné príbehy (prvky drámy). Deti sa na hodiny cudzieho jazyka tešia a vytvárajú si k nemu dobrý vzťah, čo je dôležitým predpokladom pre jeho ďalšie štúdium. Kurz je v súlade s kritériami stanovenými Spoločným európskym referenčným rámcom pre cudzie jazyky (rozvíjajú sa všetky štyri jazykové zručnosti – počúvanie, hovorenie, čítanie, písanie).