O mne

Som kvalifikovaná lektorka angličtiny, francúzštiny slovenčiny pre cudzincov. Ukončila som štúdium na bilingválnom Belgickom lýceu v Žiline a na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracovala som ako tlmočníčka pre medzinárodné spoločnosti a ako lektorka na súkromných jazykových školách. Cenné skúsenosti som získala najmä počas zamestnania  na strednej škole vo Veľkej Británii, kde som okrem vyučovania francúzskeho jazyka zároveň absolvovala štátny vzdelávací program pre učiteľov (Graduate Teacher Programme). Od roku 2008 pôsobím vo Zvolene ako lektorka jazykov pre deti a dospelých, venujem sa aj prekladateľskej činnosti. Orientujem sa na vyučovanie v miniskupinách (2-4 osoby), individuálne kurzy a firemnú výučbu.

Všetky kurzy sú v súlade s kritériami stanovenými Spoločným európskym referenčným rámcom pre cudzie jazyky (rozvíjajú sa všetky štyri jazykové zručnosti – počúvanie, hovorenie, čítanie a písanie) a sú akreditované Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.

Po absolvovaní bezplatného posúdenia Vašej úrovne v danom jazyku vypracujem študijný plán zohľadňujúci Vaše potreby, požiadavky a záujmy.

Mojimi prioritami sú individuálny prístup ku každému z vás, vytváranie priateľskej, neformálnej atmosféry, ktorá odstraňuje zábrany pri komunikácii v cudzom jazyku a zároveň vysoká profesionalita.
Mám to šťastie, že moja práca je zároveň mojím koníčkom. Interakcia s ľuďmi pri vyučovaní jazykov je pre mňa napĺňajúca a obohacujúca nielen po odbornej, ale aj po ľudskej stránke. Skúsenosti s dlhodobou a úspešnou spoluprácou s mojimi klientmi sú pre mňa dôkazom, že to platí aj pre nich.

Kurzy v miniskupinách a individuálne lekcie poskytujem v domácom prostredí na sídlisku Zlatý potok vo Zvolene, prípadne v súkromných alebo firemných priestoroch klientov.