Referencie


Je mi potešením poskytnúť toto odporúčanie pre lektorku slovenského jazyka pre cudzincov Mgr. Martu Heinrichovú.

Mgr. Marta Heinrichová osobne realizovala pre Združenie Slatinka jazykovú prípravu zahraničných dobrovoľníkov projektov Európskej dobrovoľníckej služby v programoch Erasmus+ a Mládež v akcii v rokoch 2011 až 2016. Väčšina zahraničných dobrovoľníkov z Francúzka, Talianska a Ruska, ktorých pani Heinrichová vyučovala Slovenčinu ako cudzí jazyk boli približne po pol roku schopní riešiť bežné situácie v Slovenskom jazyku, čo svedčí o jej pedagogických kvalitách. Mladí ľudia v našej organizácii, ktorých vyučovala anglický jazyk tiež dosiahli za krátky čas značné zlepšenie v komunikácii aj gramatike.

Okrem toho by som rada vyzdvihla osobný prístup a angažovanosť pani učiteľky, ktorá sa svojim žiakom – našim dobrovoľníkom venovala aj vo voľnom čase.Navštevovali s ňou kultúrne podujatia a turistické výlety v regiónea tým im značne im napomáhala so začleňovaním sa do miestnej komunity a spoznávaním regiónu.

Pani Mgr. Heinrichovú môžem s plnou vážnosťou odporučiť ako pedagogičku pre výuku cudzích jazykov a tiež ako človeka ktorý je svojím osobným prístupom obohatením života mladých ľudí, ktorí sú jej študentami.

Vo Zvolene,  4. 4. 2018
Ing. Jana Pavlíková
Združenie Slatinka
Sládkoviča 2, 960 01 Zvolen


Referencia pre lektorku anglického jazyka pani Mgr. Martu Heinrichovú.

Pracovníci obchodného oddelenia spoločnosti Mäspoma, s.r.o. absolvovali s lektorkou M. Heinrichovou kurzy anglického jazyka. Vzhľadom na ich špecifické potreby vzdelávania v angličtine v obchodnom styku, im pani Heinrichová adaptovala jazykovú prípravu podľa ich zamerania a špecializácie. Zamestnanci pozitívne oceňujú jej prístup k príprave kurzu ako aj jej schopnosti pristupovať k účastníkom kurzov podľa ich individuálnych schopností. Získané jazykové schopnosti prispeli k zvýšeniu ich kvalifikácie a zlepšení komunikovať na vyššej úrovni anglického jazyka.

S pani lektorkou Heinrichovou som absolvoval  2-ročný vzdelávací cyklus anglického jazyka. Môžem konštatovať, že počas tohto obdobia som sa z pasívneho používateľa jazyka stal užívateľom, ktorý je schopný na stredne pokročilej úrovni pracovať s textom ako aj hovoreným slovom. Vďaka jej prístupu som si osvojil základné komunikačné schopnosti v oblasti bežnej konverzácie v aktívnej podobe. Primerane ovládam aj gramatiku anglického jazyka, aj vďaka vzdelávacím technikám lektorky.

Ing. Dušan Vigaš
ekonomický riaditeľ – Mäspoma spol. s. r.o.
Zvolen 26. 3. 2018


Referencia vystavená pre lektorku anglického jazyka pani Mgr. Martu Heinrichovú.

Kurz prebieha podľa mojich požiadaviek a potrieb, je šitý na mieru, prispôsobuje sa vždy mojej potrebe v danom čase a problematike, ktorá ma zaujíma. Kurz absolvujem od roku 2014, čo svedčí o jeho kvalite a hlavne kvalite osoby, ktorá ho vedie, moje referenciu sú len pozitívne. Táto skutočnosť sa odzrkadlila aj v mojej práci, kde je zo strany mojich klientov pozitívna odozva, nakoľko sa venujem štrukturálnym fondom a mnohé žiadosti sa predkladajú dvojjazyčne.

Ing. Martina Babicová
Štrukturálny zástupca
EU PROFI s.r.o.